Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
การเรียนนอกห้องเรียนได้สัมผัสธรรมชาติ
รับเพื่อนใหม่
กีฬาสี

การเรียนและกิจกรรม

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม พิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อนใหม่
พิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อนใหม่
กีฬาพื้นบ้าน เก้าอี้ดนตรี
กีฬาพื้นบ้าน เก้าอี้ดนตรี
งานกีฬาจังหวัดภูเก็ต สนามกีฬาสุรกุล
งานกีฬาจังหวัดภูเก็ต สนามกีฬาสุรกุล
ขบวนพาเหรดของวิทยาลัย
ขบวนพาเหรดของวิทยาลัย
พิธีปิดกิจกรรมกีฬาสี
พิธีปิดกิจกรรมกีฬาสี
ฝึกทักษะวิชาป้องกันตัว - AIKIDO
ฝึกทักษะวิชาป้องกันตัว - AIKIDO
พลศึกษาเพื่อสุขภาพ และทักษะการว่ายน้ำ
พลศึกษาเพื่อสุขภาพ และทักษะการว่ายน้ำ
เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า
เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า